Võlaõiguslik müügileping

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu üksikasjad. Võlaõigusliku lepingu alusel tasub ostja  korteri osalise müügihinna.

Asjaõigusleping

Korteri valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek ja korteri valduse üleandmine ostjale.

Müüghinnas sisaldub

Täielikult valmis korteri vastavalt projektile ja siseviimistluse kirjeldusele.

Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumiste eest (küte, vesi, kanalisatsioon, digi-TV, telefon ja andmeside valmidus).

Müügihinnas ei sisaldu (tasub ostja)

Müügilepingu sõlmimisega seotud pool notaritasust ning riigilõiv.

Liitumistasud kaabeltelevisooni, telefoni, andmeside ja valvega liitumiseks.

//www.tonisson.ee/joetahe/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/1714_Rääma15A-3.jpg

Kodutunne aastast 1992