Võlaõiguslik müügileping

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu üksikasjad. Võlaõigusliku lepingu alusel tasub ostja kokkulepitud osa korteri ostu-müügi hinnast.

Asjaõigusleping

Korteri valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek ja korteri valduse üleandmine ostjale.

Müügihinnas sisaldub

Täielikult valmis korter vastavalt projektile ja siseviimistluse kirjeldusele.

Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumiste eest (küte, vesi, kanalisatsioon, digi-TV, telefoni ja andmeside valmidus).

Müügihinnas ei sisaldu (tasub ostja)

Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv.

Liitumistasud kaabeltelevisooni, telefoni, andmeside ja valvega liitumiseks.

//www.tonisson.ee/tui6/wp-content/uploads/sites/13/2015/10/Cam_04_Final_-1.jpg

Kodutunne aastast 1992