Võlaõiguslik müügileping

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu üksikasjad. Võlaõigusliku lepingu alusel tasub ostja  osalise müügihinna.

Asjaõigusleping

Elamu valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub omandiõiguse üleminek ja valduse üleandmine ostjale.

Müügihinnas sisaldub

Valmis elamuboks vastavalt projektile ja siseviimistluse kirjeldusele.

Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumiste eest (küte, vesi, kanalisatsioon, digi-TV, telefon ja andmeside valmidus).

Müügihinnas ei sisaldu (tasub ostja)

Müügilepingu sõlmimisega seotud pool notaritasust ning riigilõiv.

Liitumistasud kaabeltelevisooni, telefoni, andmeside ja valvega liitumiseks.

//www.tonisson.ee/lovisaba/wp-content/uploads/sites/15/2015/10/DSC00400-Large-1.jpg

Kodutunne aastast 1992