linna-plaan2

Elamu asukoht plaanil

 

asendiplaan2

Elamu paiknemine krundil

Kodutunne aastast 1992