Müügihind sisaldab:

Korteri valmidust vastavalt projektile, siseviimistlust vastavalt siseviimistluspaketile, liitumist elektrivõrguettevõttega, liitumistasu Pärnu Veega, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni liitumisvalmidust, sideühenduse liitumisvalmidust

Müügihind ei sisalda:

Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu, panipaiga maksumust, parkimiskoha maksumust, kaabeltelevisooni-, telefoni-, andmeside- ja valvega liitumise liitumistasusid.

Broneerimine:

Broneerimine tasuta. Broneering kehtib 15 kalendripäeva.

Võlaõiguslik müügileping:

Fikseeritakse ostja valikud, poolte kokkulepped, kohustused ja õigused. Ostja tasub 10% tehingu maksumusest.

Asjaõiguslik müügileping:

Sõlmitakse ostjaga peale elamu ja korteri lõplikku valmimist. Ostja tasub ülejäänud osa tehingu maksumusest.

//www.tonisson.ee/mai69/wp-content/uploads/sites/16/2015/10/Image5_001.png

Kodutunne aastast 1992