Uuejõe-0049-2

Elamu asukoht plaanil

 

Krundiplaan

Elamu paiknemine krundi plaanil

Kodutunne aastast 1992

MINGI arendus